Europejska
Wyższa Szkola Prawa i Administracji

www.ewspa.edu.pl

Liceum ogólnokształcące dla Dorosłych 

Liceum „LEX” dla Dorosłych

www.europejskie.edu.pl

Chaussee de Vleurgat 159, Bruksela, Belgia

Telefon: 0032 483 59 76 93

Liceum ogólnokształcące dla Dorosłych 

lub liceum „LEX” dla Dorosłych z elementami przedmiotów ściśle prawniczych.

 

Obydwie szkoły kształcą w  formie klasycznej lub poprzez platformę


e-lerning, okres nauki 3 lata, niestacjonarnie  raz w miesiącu piątek, sobota niedziela.

 

Informacje: www.europejska.edu.pl lub 0483 59 76 93, asnarski@ewspa.edu.pl