Instytucje pomocy prawnej - konferencja

Opublikowany 2015/11/30

Z radością zapraszamy Państwa do udziału w konferencji pt. ''Instytucje pomocy prawnej w świetle regulacji wybranych państw europejskich” w ramach projektu „Systemy prawne państw Unii Europejskiej. Zagadnienia prawno-porównawcze”.  Konferencja odbędzie się w Domu Polskim przy EWSPA w Brukseli, Chaussee de Vleurgat 159, 1050 Bruxelles'' dnia 9 stycznia 2016 roku o godzinie 17:00 


Podczas konferencji wysłuchamy wystąpień m.in. : 
1. Prawo do sądu i jego ograniczenia w świetle aktów prawa międzynarodowego (prof. Roman Wieruszewski)

Profesor Roman Wieruszewski, polski prawnik i politolog, profesor nauk prawnych, specjalizujący się w prawach człowieka, wykładowca akademicki, były członek Komitetu Praw Człowieka ONZ i jego wiceprzewodniczący.

2. Systemy sądownictwa państw europejskich z uwzględnieniem . kognicji sądów powszechnych i administracyjnych (dr Michał Kowalski),

Doktor Michał Kowalski, doktor nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Od 2004 roku pracuje w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, stale współpracuje z dziennikiem „Gazeta Prawna”. 

Ponadto, podczas konferencji będzie możliwość wysłuchania wystąpień dotyczących kosztów postępowania sądowego w Belgii, Holandii, Anglii). 

Jak także w wystąpieniach porszane będą tematy związane ze zwolnieniem od kosztów sądowych i przyznawania profesjonalnego zastępstwa procesowego (adwokat, radca prawny) z urzędu w regulacjach państw Belgii, Holandii, Anglii. 

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. 

Wymagamy potwierdzenia udziału w konferencji wysyłając e-maila na adres bruksela@ewspa.edu.pl 

Organizatorem konferencji jest Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji.