Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci 2016/2017

Opublikowany 2015/11/20

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji oraz Dom Polski w Brukseli proponuje Państwu w nadchodzącym roku akademickim 2015/2016 zajęcia pozalekcyjne  w Polonijnej Szkole Weekendowej oraz II edycję Akademii Małego Prawnika.

 Polonijna Szkoła Weekendowa, Akademia Małego Prawnika oraz ArtPark to zajęcia uzupełniające edukacje polskich dzieci i młodzieży w szkołach belgijskich. Zajęcia w Polonijnej Szkole Weekendowej oraz w Akademii Małego Prawnika odbywają się co dwa tygodnie (na przemian) - zawsze w niedzielę i nie kolidują ze sobą. Zajęcia w ArtPArk odbywają się w każdą środę po lekcjach dzieci i młodzieży - od 12:30 do 17:30 Zajęcia przez nas proponowane są zajęciami spójnymi, uzupełniającymi się pod względem przezywanych treści. Jednak uczestnictwo tylko w jednej grupie zajęć wyklucza powstawanie braków edukacyjnych u uczestników.  W związku z powyższym każdy rodzic może zdecydować o wyborze zajęć.  

 

Przedstawiamy Państwu trzy propozycje zajęć pozalekcyjnych do wyboru w roku 2016 dla dzieci i młodzieży w Belgii w języku polskim: 

 

(nowość - polecamy!)

ArtPark 

Zajęcia uzupełniające, pozalekcyjne i odkrywcze dla dzieci oraz młodzieży

 

Szczegóły: 

- W każdą środę proponujemy zajęcia uzupełniające, które poruszają tematy przedmiotów podstawowych w szkołach w sposób interaktywny i zaskakujący. Nowoczesne rozwijanie umiejętności każdego dziecka. Poprawę pisowni i mowy języka polskiego. W każdą środę uczestnicy poruszają szeroki zakres materiału poprzez np. zajęcia plastyczne, zabawy językowe, ćwiczenia gramatyczne. Podczas każdych zajęć odbywać będą się również bloki plastyczne, fotograficzne, teatralne, ruchowektóre pomogą rozwinąć w każdym uczestniku umiejętności interpersonalne, rozwoju osobistego. Podczas zajęć gwarantujemy, że uczestnicy nie będę się nudzić - w zajęcia wplatamy zabawy, warsztaty integracyjne oraz warsztaty odkrywcze (na każdych zajęciach uczestnicy odkrywają tajniki świata ...)

 

-Pierwsze zajęcia 20/01/2016 od godziny 12:30 do 17:30

- Zajęcia prowadzi pedagog szkolny, plastyk, fotograf, trener rozwoju osobistego, prawnik oraz goście z zaproszonych dziedzin.

 - Istnieje możliwość odbioru uczestników po godzinie zajęć po ustaleniu godziny z prowadzącymi. 

- Opłaty: Koszt za zajęcia to 30 euro. Przy zapisie dwójki dzieci koszt wynosi 25 euro za jedno dziecko.

- Zapisy uczestników do 17/01/16 pod adresem e-mail: bruksela@ewspa.edu.pl lub pod numerem telefonu: +32 483 59 76 93

- Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznej zmiany godzin zajęć  - w przypadku większej ilości grup wiekowych.

 

 

 

 Akademii Małego Prawnika

 

Twoje dziecko jest najważniejsze. Pozwól mu doskonalić się, odkryć jego mocne strony i wzmocnić samoocenę, integrować się z otaczającym je środowiskiem na obczyźnie.... Jak?  Zapisz swoje dziecko na niestandardowe zajęcia w j. polskim, prowadzone przez prawników, pedagogów i animatorów. Zapewniamy kształtowanie postaw Twojego dziecka wobec wyzwań współczesnego świata, w różnych blokach tematycznych prowadzonych w sposób warsztatowy i  interaktywny.  Twoje dziecko  nie tylko poszerzy swoją wiedzę o świecie, ale przede wszystkim  będzie uczestnikiem dobrej zabawy w gronie rówieśników! Zapisz swoje dziecko do II edycji Akademii Małego Prawnika w Domu Polskim w Brukseli przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji.

Szczegóły:

- Proponujemy różne grupy wiekowe (bloki tematyczne będą dopasowane do możliwości uczestników)

- Pierwsze zajęcia 23/01/2016 (sobota)

- Zajęcia w co drugą niedziela miesiąca w godzinach od 14:00 - 18:00 (5 godzin lekcyjnych. W trakcie zajęć przewidziane przerwy).

- Zajęcia poprowadzą: Agata Morawiec - pedagog, animator społeczno-kulturalny, popularyzator języka polskiego oraz Adam Snarski  - prawnik, trener warsztatów rozwoju osobistego.

- Opłaty: Koszt za zajęcia to 30 euro. Przy zapisie dwójki dzieci koszt wynosi 25 euro za jedno dziecko.

- Zapisy uczestników do 17/01/16 pod adresem e-mail: bruksela@ewspa.edu.pl lub pod numerem telefonu: +32 483 59 76 93

- Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznej zmiany godzin zajęć  - w przypadku większej ilości grup wiekowych.

Bloki tematyczne - pięć pierwszych propozycji

1. Detektyw na tropie - umysł w działaniu (zgłębianie tajników pracy detektywa w formie zabawy interakcyjnej)

3. Savoir-vivre w domu, na przyjęciu i w urzędzie ( podstawowe normy i zasady współżycia w społeczeństwie)

2. Eko Planeta - jak dbam o miejsce w którym żyje i co z tego mam? (zajęcia nawiązujące do szeroko pojętej ekologii, ochrony środowiska)

4. Jak podjąć przemyślaną decyzję - ja i asertywność ( przygotowanie do funkcjonowania w dorosłym życiu)

5. Informacje medialne - co jest prawdą, plotką, a co kłamstwem. (uświadamianie wartości informacji na przykładach portali internetowych dla dzieci i młodzieży w ujęciu prawa i odbioru społecznego).

 

 

 (nowość!)

Polonijna Szkoła Weekendowa

Zajęcia co dwa tygodnie w niedziele od 14:00 do 18:00 (5 godzin lekcyjnych z krótkimi przerwami), podzielone na grupy wiekowe.

Zajęcia uzupełniające edukację polskich dzieci w szkołach belgijskich. Prowadzone w języku polskim, przez profesjonalnych pedagogów w sposób lekki i bezstresowy, zapewniające dobre efekty pracy skierowane na upowszechnianie nauki i kultury narodowej.  Tematyka zajęć obejmuje zarówno: elementy szkolnej edukacji, jak i nowatorskie spojrzenie na wychowanie naszych uczniów do życia w kraju i poza jego granicami.

Szczegóły:

- Pierwsze zajęcia 31/01/2016 (niedziela)

- Zajęcia co druga niedziela miesiąca w godzinach od 14:00 - 18:00 ( 5 godzin lekcyjnych. W trakcie zajęć przewidziane przerwy).

- Proponujemy różne grupy wiekowe (bloki tematyczne będą dopasowane do możliwości uczestników)

- Opłaty: Koszt za zajęcia to 30 euro. Przy zapisie dwójki dzieci koszt wynosi 25 euro za jedno dziecko.

- Zapisy uczestników do 15/01/16 pod adresem e-mail: bruksela@ewspa.edu.pl lub pod numerem telefonu: +32 483 59 76 93

- Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznej zmiany godzin zajęć  - w przypadku większej ilości grup wiekowych.

 

Bloki tematyczne

- proponowane tematy dla wszystkich grup  wiekowych z dopasowaniem materiału dydaktycznego do danego wieku.

 

1.  Świat poezji - nauka i interpretacja wybranych dzieł najważniejszych polskich poetów.  Budowa wiersza. Różnice między liryką a prozą. Twórczość własna z uwzględnieniem zasad gramatycznych.  (Przewodni temat zajęć: liryka)

2. Symbole narodowe -nasz patriotyzm w odniesieniu do historii Polski oraz współczesności. (Przewodni temat zajęć z zakresu historii i nauk społecznych)

3. Przypomnienie podstawowych zasad gramatycznych języka polskiego - kalambury, krzyżówki, rebusy. Teoria używana w praktyce.

4. Polska na mapie Europy - Unia Europejska. Etapy akcesji Polski do Unii Europejskiej. Dyskusja o zaletach i wadach. ( Przewodni temat zajęć z zakresu geografii, historii, nauk politycznych)

5.  Bajki Ignacego Krasickiego. Czytanie ze zrozumieniem i interpretacja. Pisemna interpretacja dowolnie bajki z zachowaniem kanonów obowiązujących dla tego typu prozy. ( Przewodni temat zajęć: proza)

 

PAŁAC MŁODZIEŻY

(zajęcia dla młodzieży)

przygoda, integracja, rozwój kompetencji miękkich, języków obcych, ogromna dawka wiedzy biznesowej, poznanie ciekawych ludzi, rozwój osobisty, atmosfera wspierania każdego młodego człowieka i budowania jego poczucia unikalności i sprawczości w drodze do własnego sukcesu. Jednym słowem krok do rozwinięcia własnych „skrzydeł" i wiary w „Yes, I can!"

Proponujemy młodzieży (w odpowiednich grupach wiekowych między 12 a 18 rokiem życia) kreatywne zajęcia z biznesu, marketingu reklamowego, Internetowego oraz autoprezentacji. Zajęcia będą poruszają  również tematy społeczne i psychologiczne, techniki szybkiego uczenia się, techniki pamięciowe, tajniki koncentracji oraz autoprezentacji. Stawiamy na wartości niezbędne do opanowania dla młodego człowieka.

 

Warsztaty przeznaczone są dla młodych ludzi ciekawych siebie i innych. Szanujących różnorodność, zaangażowanych, z adekwatnym poczuciem własnej wartości, gotowych do zmiany nawyków myślenia, działania i odczuwania. 

 

- Zajęcia prowadzone są w formie  warsztatów w sposób bezinwazyjny (z poszanowaniem sposobu myślenia, wartości i priorytetów uczestników)

- Wprowadzamy: techniki pamięciowe, rysujemy mapy myślowe, wykonujemy eksperymenty i doświadczenia naukowe, ćwiczymy koncentrację, kreatywność, autoprezentację, asertywność. Stawiamy także na warsztaty rozwoju osobistego.

- W na każdych zajęciach poruszamy inne tematy dopasowując je do zainteresowań uczestników

- Zajęcia odbywają się raz w miesiącu - zawsze w sobotę od 14:00 do 18:00 proponujemy młodzieży (od 12 -18 roku życia) kreatywne zajęcia z biznesu, marketingu reklamowego, Internetowego oraz autoprezentacji. Zajęcia będą poruszają  również tematy społeczne i psychologiczne.

Pierwsze zajęcia ( wyjątkowo w niedzielę, a nie w sobotę) rozpoczynamy 24/01/2016 w godzinach od 14:00 do 18:00 

- Opłaty: Koszt za zajęcia to 30 euro. 

- Zapisy uczestników do 17/01/2016 pod adresem e-mail: bruksela@ewspa.edu.pl lub pod numerem telefonu: +32 483 59 76 93