PAŁAC MŁODZIEŻY

przygoda, integracja, rozwój kompetencji miękkich, języków obcych, ogromna dawka wiedzy biznesowej, poznanie ciekawych ludzi, rozwój osobisty, atmosfera wspierania każdego młodego człowieka i budowania jego poczucia unikalności i sprawczości w drodze do własnego sukcesu. Jednym słowem krok do rozwinięcia własnych „skrzydeł" i wiary w „Yes, I can!"

Proponujemy młodzieży (w odpowiednich grupach wiekowych między 12 a 18 rokiem życia) kreatywne zajęcia z biznesu, marketingu reklamowego, Internetowego oraz autoprezentacji. Zajęcia będą poruszają  również tematy społeczne i psychologiczne, techniki szybkiego uczenia się, techniki pamięciowe, tajniki koncentracji oraz autoprezentacji. Stawiamy na wartości niezbędne do opanowania dla młodego człowieka.

 

Warsztaty przeznaczone są dla młodych ludzi ciekawych siebie i innych. Szanujących różnorodność, zaangażowanych, z adekwatnym poczuciem własnej wartości, gotowych do zmiany nawyków myślenia, działania i odczuwania. 

 

- Zajęcia prowadzone są w formie  warsztatów w sposób bezinwazyjny (z poszanowaniem sposobu myślenia, wartości i priorytetów uczestników)

- Wprowadzamy: techniki pamięciowe, rysujemy mapy myślowe, wykonujemy eksperymenty i doświadczenia naukowe, ćwiczymy koncentrację, kreatywność, autoprezentację, asertywność. Stawiamy także na warsztaty rozwoju osobistego.

- W na każdych zajęciach poruszamy inne tematy dopasowując je do zainteresowań uczestników

- Zajęcia odbywają się raz w miesiącu - zawsze w sobotę od 14:00 do 18:00 proponujemy młodzieży (od 12 -18 roku życia) kreatywne zajęcia z biznesu, marketingu reklamowego, Internetowego oraz autoprezentacji. Zajęcia będą poruszają  również tematy społeczne i psychologiczne.

- Pierwsze zajęcia (wyjątkowo w niedzielę, a nie w sobotę!) rozpoczynamy 24/01/2016 w godzinach od 14:00 do 18:00 

- Opłaty: Koszt za zajęcia to 30 euro. 

- Zapisy uczestników do 17/01/2016 pod adresem e-mail: bruksela@ewspa.edu.pl lub pod numerem telefonu: +32 483 59 76 93