Polonijna Szkoła Weekendowa

Zajęcia raz w miesiącu w niedziele od 14:00 do 18:00 (5 godzin lekcyjnych z krótkimi przerwami), podzielone na grupy wiekowe.

Zajęcia uzupełniające edukację polskich dzieci w szkołach belgijskich. Prowadzone w języku polskim, przez profesjonalnych pedagogów w sposób lekki i bezstresowy, zapewniające dobre efekty pracy skierowane na upowszechnianie nauki i kultury narodowej.  Tematyka zajęć obejmuje zarówno: elementy szkolnej edukacji, jak i nowatorskie spojrzenie na wychowanie naszych uczniów do życia w kraju i poza jego granicami.

Szczegóły:

- Zajęcia co druga niedziela miesiąca w godzinach od 14:00 - 18:00 ( 5 godzin lekcyjnych. W trakcie zajęć przewidziane przerwy).

- Proponujemy różne grupy wiekowe (bloki tematyczne będą dopasowane do możliwości uczestników)

- Opłaty: Koszt za zajęcia to 30 euro. Przy zapisie dwójki dzieci koszt wynosi 25 euro za jedno dziecko.

 

- Pierwsze zajęcia 31/01/2016 (niedziela)


- Zapisy uczestników pod adresem e-mail: bruksela@ewspa.edu.pl lub pod numerem telefonu: +32 483 59 76 93

- Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznej zmiany godzin zajęć  - w przypadku większej ilości grup wiekowych.

 

Bloki tematyczne

- proponowane tematy dla wszystkich grup  wiekowych z dopasowaniem materiału dydaktycznego do danego wieku.

 

1.  Świat poezji - nauka i interpretacja wybranych dzieł najważniejszych polskich poetów.  Budowa wiersza. Różnice między liryką a prozą. Twórczość własna z uwzględnieniem zasad gramatycznych.  (Przewodni temat zajęć: liryka)

2. Symbole narodowe -nasz patriotyzm w odniesieniu do historii Polski oraz współczesności. (Przewodni temat zajęć z zakresu historii i nauk społecznych)

3. Przypomnienie podstawowych zasad gramatycznych języka polskiego - kalambury, krzyżówki, rebusy. Teoria używana w praktyce.

4. Polska na mapie Europy - Unia Europejska. Etapy akcesji Polski do Unii Europejskiej. Dyskusja o zaletach i wadach. ( Przewodni temat zajęć z zakresu geografii, historii, nauk politycznych)

5.  Bajki Ignacego Krasickiego. Czytanie ze zrozumieniem i interpretacja. Pisemna interpretacja dowolnie bajki z zachowaniem kanonów obowiązujących dla tego typu prozy. ( Przewodni temat zajęć: proza)