Jak uniknąć problemów związanych z wynajmem mieszkania?

Opublikowany 2013/08/14

Chcesz wynająć mieszkanie? Zobacz jakie prawa Ci przysługują! Przeczytaj artykuł zanim ktoś spróbuje wykorzystać Twoją nieświadomość w zakresie praw i obowiązków związanych z wynajmem mieszkania. 

Jak uniknąć problemów związanych z wynajmem mieszkania?

 

Jadzia i Michał wynajęli w Brukseli małe mieszkanie. Właściciel mieszkania jest znajomym, Michała, dlatego też dali mu 3 miesięczną kaucję do ręki bez pokwitowania. Na poczet opłat: energetyki, wody, windy, chłopak miał wykonywać małe roboty w innych mieszkaniach i budynkach właściciela. Od niedawna jednak stosunki między Michałem a właścicielem uległy pogorszeniu. Efektem, czego właściciel nie dokonywał koniecznych napraw i lokatorzy pozbawieni byli ogrzewania. Dzwonili do właściciela, prosili, ale bez odzewu. Postanowili, ze dopóki nie naprawi ogrzewania nie będą płacić czynszu. Po trzech miesiącach dostali pozew z sądu.

 

Zarówno właściciele jak i lokatorzy mają prawa i obowiązki – przedstawiamy je krótko poniżej:

 

Kaucja to suma pieniędzy, która gwarantuje odszkodowanie dla właściciela za szkody spowodowane przez najemcę. Powinna być zwrócona po opuszczeniu przez najemcę lokalu, pod warunkiem, że wypełnił on swoje zobowiązania. Najlepiej wpłacić kaucję na zablokowane konto otwarte na nazwisko najemcy. Właściciel nie może żądać od najemcy ażeby ten dał mu pieniądze do ręki.

 

Innym obowiązkiem, jaki spoczywa na najemcy jest terminowa opłata czynszu tzn. w terminie określonym w umowie najmu. Najemca nie może zaprzestać opłacać czynszu nawet, jeżeli właściciel nie dokonał koniecznych napraw.

 

Opłaty obejmują wszystkie koszty związane z wynajmem. Wyróżniamy opłaty zużycia (wody, gazu, energii elektrycznej) i kosztów budowlanych (utrzymanie czystości na klatce schodowej i przed budynkiem, naprawy i konserwację windy...). Zazwyczaj opłaty te są pobierane wraz z czynszem przez wynajmującego.

 

Konserwacja i naprawy w mieszkaniu

Przed zamieszkaniem należy sprawdzić wszystkie instalacje (czy są dobrze utrzymane i czy odpowiadają normom bezpieczeństwa).  Stan mieszkania należy szczegółowo opisać. Ważne jest również, aby taki opis został podpisany przez obie strony. Pozwoli to uniknąć konfliktów, gdy najemca zechce opuścić mieszkanie.

 

Najemca jest zobowiązany do poinformowania właściciela, gdy tylko pojawi się jakiś problem, jak n.p. wilgoć w mieszkaniu. Jeśli nie powiadomi właściciela w odpowiednim czasie, może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody. Należy komunikować się z właścicielem listownie najlepiej w formie listów poleconych, za potwierdzeniem odbioru.

 

W przypadku, gdy najemca uważa, że mieszkanie nie spełnia wymogów może złożyć skargę do Zarządu Okręgowego Inspektoratu Gospodarki Mieszkaniowej (la Direction de l’Inspection Régionale du Logement – DIRL). W następstwie skargi inspektorzy DIRL mają prawo skontrolować mieszkanie.

 

 

Jeżeli właściciel zerwie przedwcześnie umowę najmu, zobowiązany jest dać sześciomiesięczne wypowiedzenie, z czego najemca ma prawo do nieodpłatnego jednego miesiąca.  

 

W interesie każdej ze stron jest trzymanie dokumentacji dotyczącej najmu:

  • Umowy najmu, dowodu wpłaty kaucji,
  • Dowodów wpłat czynszu,
  • Korespondencji,
  • Rachunków za konserwacje.

 

Podstawa prawna:

  • Belgijski kodeks cywilny ( Code civil) księga III, tytuł VIII, rozdział II
  • Belgijski kodeks postępowania cywilnego ( Code judiciaire) cz. IV, księga IV, rozdział XVbis. - Procédure en matière de louage de choses et en matière d’expulsion.

 

 

 

Jolanta Bogdańska

 Prawnik i tłumacz przysięgły przy Sądzie I Instancji w Brukseli.

 

 

Kazus oparty na rzeczywistych wydarzeniach. Dane zostały tak zmienione, aby oddać istotę sporu, ale nie naruszyć zasady poufności postępowania. Wszelka zbieżność imion i faktów jest przypadkowa.

 

Artykuły zgromadzone w niniejszej rubryce nie stanowią w żadnym wypadku konsultacji prawnej, nie są wyczerpujące oraz autor nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.