Jak założyć własną firmę w Belgii?

Opublikowany 2013/08/14

Chciał(a)byś założyć własną działalność gospodarczą na terenie Belgii i nie wiesz jak się do tego zabrać? Przeczytaj - informacje mogą okazać się bardzo pomocne! 

Istnieje powszechne przekonanie wśród Polonii, że zakładanie własnej działalności jest skomplikowane a proces długotrwały. Czy tak jest?

 

Niejednokrotnie w Klinice Prawa przy Europejskiej Szkole Prawa i Administracji pojawiają się zapytania od klientów, które dotyczą problematyki założenia własnej firmy na terenie Belgii.

Dla nas – obywateli polskich,  przystąpienie do Unii Europejskiej stworzyło nowe możliwości. Wśród tych, znalazła się m.in. zasada swobodnego przemieszczania się w celu wykonywania aktywności zawodowej na obszarze innych państw członkowskich. Już sam ten fakt uprościł przepisy prawa w zakresie pracy obcokrajowców, zakładania własnych biznesów, firm, korporacji także na terenie Belgii. Regulacje dotyczące tej materii znajdują się w przepisach wewnętrznych Belgii. Istnieje powszechne przekonanie wśród Polonii, że zakładanie własnej działalności jest skomplikowane a proces długotrwały.  Nie należy się tego bać, należy pamiętać przede wszystkim, iż rozpoczęcie działalności gospodarczej w państwie członkowskim jest otwarte dla polskich obywateli.

 Jednym z warunków pozwalających na otworzenie własnej firmy jest uzyskanie pobytu stałego w Belgii, zatem dłuższego niż 3 miesiące. Ważną wskazówką przy zakładaniu firmy na własny rachunek, jest to aby zapoznać się z regulacjami dotyczącymi możliwości i ograniczeń w sferze działalności gospodarczej w Belgii. Regulacje te zawarte są na stronach internetowych Wydziałów Ekonomiczno-Handlowych Ambasad RP. Informacji tych, udziela także Ministerstwo Gospodarki i Pracy także w Internecie.

Należy wiedzieć, że w przypadku, gdy polski obywatel  poczuje się pokrzywdzony przez administrację Belgii lub gdy powstaną problemy wynikające z naruszenia prawa UE z zakresu rynku wewnętrznego, w przypadku pojawienia się problemów zawierających element transgraniczny (np. polski obywatel ma problemy z urzędem belgijskim), jak także w sytuacji gdy, regulacje będą go dyskryminowały, może skorzystać z pomocy Centrum Koordynacji Solvit – nieformalnego systemu rozwiązywania sporów w całej Unii Europejskiej  (www.solvit.gov.pl).

Przed założeniem firmy, należy określić profil działalności oraz odbiorcę do którego będziemy kierować nasze usługi. Jeśli firma bowiem będzie istniała tylko na papierze, należy spodziewać się kontroli z rożnych urzędów. Jednak, przez pierwszy kwartał dopuszczalne są niskie dochody ( na jedna osobę w granicach 800 euro miesięcznie), co znacznie ułatwia start nowej działalności na rynku.

Kolejnym z warunków, jednym z najważniejszych, założenia  firmy na terenie Belgii jest posiadanie connaissance de gestion. (znajomości zarządzania lub podstaw przedsiębiorczości).  Polscy obywatele spełniają ten warunek w przypadku:

- posiadania matury sprzed 2001 r.,

- ukończonej cztero- lub pięcioletniej szkoły średniej,

-doświadczenia w pracy jako rolnik w gospodarstwie rolnym i regularnego opłacania składek KRUS przez ostatnie trzy lata

- prowadzenia własnej działalności gospodarczej w Polsce przez minimum trzy lata

 

Polski obywatel, który myśli o otwarciu firmy w Belgii powinien zacząć od wizyty w urzędzie gminy, w wydziale rejestracji cudzoziemców. W miejscu tym, można uzyskać pięciomiesięczne zezwolenie na pobyt. W momencie rozwoju danej działalności gospodarczej, o która się staramy, będzie można uzyskać pozwolenie na pobyt na okres pięciu lat.

 

Ustawodawca belgijski proces założenia firmy pozbawił zbędnych formalności. Obowiązki w tym zakresie zostały ograniczone do minimum. Od lipca 2003 roku wszelkie formalności możemy załatwić w tzw. okienku przedsiębiorcy. Jest to instytucja, która  odpowiada za informowanie i doradzanie osobom rozpoczynającym działalność. Niektóre z tych instytucji posiadają akredytację udzieloną przez belgijskie Ministerstwo Gospodarki.  Działalność tych instytucji ułatwia rozpoczęcie swojej działalności chociażby z tego powoda, iż petent nie jest już odsyłany od urzędu do urzędu. Wszystkie sprawy związane z  zapisem w centralnym rejestrze przedsiębiorców (Banque Carrefour des Entreprises), uzyskaniem numeru przedsiębiorstwa i numeru TVA, aktywacją, złożeniem dokumentów do Trybunału Komercyjnego załatwimy w jednym miejscu.

Zainteresowany założeniem firmy na pierwsze spotkanie powinien wziąć ze sobą dokumenty stanowiące o jego wykształceniu i doświadczeniu zawodowym. Dokumenty powinny być przetłumaczone na język danego kraju (w tym wypadku - francuski bądź flamandzki). Ułatwi to znacznie proces założenia swojej działalności i skróci czas do minimum.


Koszt założenia firmy w guichet d’entreprise (okienku dla przedsiębiorcy) waha się w granicach 75 euro. Zaplata ta jest jednorazowa i bezzwrotna.

 

Warto także wiedzieć, że przy zakładaniu własnej działalności pomocne mogą być rożnego rodzaju punkty organizacji np. organizacja BON – biuro integracji społecznej, gdzie można uzyskać niezbędne informacje do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Spotkania konsultacyjne prowadzone są w języku polskim.

 

W związku z powyższymi informacjami, należy stwierdzić iż strach przed założeniem własnej działalności przez obywatela polskiego na terenie Belgii jest nieuzasadniony. Belgia jest przyjazna dla nowych przedsiębiorców. Warto także zaznaczyć, iż polityka równych szans na rynku, stwarza przychylne przepisy prawa dla kobiet w otwieraniu własnych firm.

 

 

Adam Snarski, prawnik,

Koordynator Kliniki Prawa w Brukseli przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji,

E-mail: asnarski@ewspa.edu.pl