Przemoc w rodzinie. Gdzie szukać pomocy na terenie Belgii?

Opublikowany 2013/08/15

Przemocy w rodzinie nie wolno tolerować ani też bagatelizować. Szukasz pomocy? Nie wiesz gdzie się udać na ternie Belgii aby zakończyć swoje problemy? Koniecznie przeczytaj artykuł! 

Krystyna jest młodą mężatką mieszkającą od niespełna roku w Belgii. Niestety nie pracuje i nie

zna dobrze francuskiego. Od pewnego czasu jej życie to koszmar. Mąż zaczął ją bić. Na

początku tylko wtedy, gdy się zdenerwował, ale z czasem również bez powodu. Bił ją coraz

częściej i mocniej, używając przy tym wulgaryzmów, upokarzając, wyrzucając z mieszkania.

Kobieta dwa razy straciła przytomność, ma złamany nos. Mąż pozbawia ją środków do życia,

nie pozostawiając żadnych pieniędzy. Krystyna często głoduje.

 

NIE MOŻNA SIĘ GODZIĆ NA TEGO TYPU ZACHOWANIE!

W Belgii, podobnie jak w całej w Europie, 1 na 5 kobiet jest regularnie maltretowana. W 2007 r.

w wyniku pobicia zginęło 35 kobiet.

Przemocy w rodzinie nie wolno tolerować ani też bagatelizować. Zgromadzenie Ogólne

Narodów Zjednoczonych w Deklaracji o Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet z dnia 20 grudnia

1993 r. zdefiniowało przemoc wobec kobiet jako każdy akt przemocy, którego rezultatem jest

lub może być fizyczna, seksualna lub psychiczna krzywda lub cierpienie kobiet, włącznie

z groźbą popełnienia takich czynów, wymuszeniem lub arbitralnym pozbawieniem

wolności , niezależnie od tego, czy do czynów tych dochodzi w życiu publicznym

czy prywatnym.

 

CO ROBIĆ?

Jeśli czujesz się zagrożona przez swojego partnera, ale z jakichś powodów decydujesz się na

pozostanie w domu, koniecznie powinnaś podjąć środki ochronne:

- idź do lekarza i poproś o zaświadczenie lekarskie. Jest to najlepszy dowód, który zezwoli

na złożenie skargi;

- zapisz ważne numery telefonów (policja, schronisko itp.) i miej je zawsze przy sobie;

- wyjaśnij swoim dzieciom, co mają robić w przypadku, gdy dojdzie do przemocy;

- przygotuj w bezpiecznym miejscu ubrania, pieniądze i ważne dokumenty (lub ich kopie):

kartę ubezpieczenia, dowód osobisty, kartę bankową itp.

 

Należy także złożyć skargę na policji, co umożliwi rozpoczęcie procedury karnej.

Przed złożeniem skargi możesz udać się do Biura Pomocy Ofiarom (Bureau d’Assistance

aux Victimes, B.A.V. ).

Zostaniesz tam wysłuchana i zdobędziesz informacje dotyczące twoich praw. Porada ta jest

bezpłatna. Pomoc jest zapewniona każdej osobie, a także jej rodzinie, krewnym oraz świadkom,

którzy doświadczyli szkody fizycznej lub psychicznej. Personel B.A.V. składa się z psychologów

i kryminologów, których obowiązuje tajemnica zawodowa.

Bruksela Miasto, Ixelles i Laeken mają B.A.V. w komisariacie policji.

ADRESY B.A.V.:

- Marché au Charbon 30

1000 Bruxelles

Tel.: 02 279 77 37, 02 279 77 36

- Boulevard Emile Bockstael 244

1020 Bruxelles (Laeken)

Tel.: 02 279 88 28

- Rue du Collège 1

1050 Bruxelles (Ixelles)

Tel.: 02 515 77 79, 02 515 77 86

Czynne: od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00.

 

GDZIE MOŻNA SIĘ SCHRONIĆ?

Schroniska i ośrodki dla ofiar przemocy są specjalistycznymi ośrodkami zarezerwowanymi dla

kobiet i dzieci będących ofiarami przemocy. Do lokali tych należą tzw. maisons d’accueil,

których adresy są utrzymywane w tajemnicy. Osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji

zapewniona zostaje opieka i zakwaterowanie.

 

POMOC w Belgii

- Dla ofiar przemocy uruchomiono tzw. Zieloną Linię 0800 30 030.

- Można również zwrócić się o pomoc do Centrum Zapobiegania Przemocy w Małżeństwie i

w Rodzinie (Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales), czynnego od

poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00, a w weekendy od 10.00 do 17.00.

Tel.: 02 539 27 44, e-mail: info@cpvcf.org , violences.familiales@misc.irisnet.be .

Sektor zakwaterowania – tel.: 02 647 00 12, w nocy w nagłych wypadkach – tel.: 02 346 66 60

lub 0800 99 340.

 

W Polsce

- Można zasięgnąć informacji pod nr. 080 112 00 02. Jest to telefon do Ogólnopolskiego

Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

- Uruchomiono również tzw. Niebieską Linię 022 668 70 00 – telefon czynny w dni

powszednie, w godzinach od 14.00 do 22.00. Można tu uzyskać informacje o tym, co należy

zrobić i gdzie szukać pomocy. Dodatkowo oferowane są bezpłatne konsultacje z psychologiem.

 

Jolanta Bogdańska

Prawnik i tłumacz przysięgły przy Sądzie Pierwszej Instancji w Brukseli

Kazus oparty na rzeczywistych wydarzeniach. Dane zostały tak zmienione, aby oddać istotę

sporu, ale nie naruszyć zasady poufności postępowania. Wszelka zbieżność imion i faktów jest

przypadkowa.

Artykuły zgromadzone w niniejszej rubryce nie stanowią w żadnym wypadku konsultacji

prawnej, nie są wyczerpujące oraz autor nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.